ΧΟΡΟΙDoria Zissopoulou

Χοροί – Bailarte Salsa :

Son Cubano

-Salsa Cubana (Casino)

Level 1:

Βασικά Salsa steps, Body Movement, Ρυθμός, Μουσική Ερμηνεία, Βασικού επιπέδου φιγούρες.
Level 2:
Μεσαίου επιπέδου Salsa steps, Body Movement, Ρυθμός, Μουσική ερμηνεία, Μεσαίου επιπέδου φιγούρες.
Level 3:
Timba Footwork, Body Isolations (Απομονώσεις), Cuban Body Movement-Despelote, Incorporation of Rumba, Afro and Reggaeton moves.

-Rumba Cubana (Yambu, Guaguanco, Columbia)

Level 1:

Βασικές αρχές Rumba, Body Isolations (Απομονώσεις), Ρυθμός
Level 2:
Βελτίωση βασικών αρχών, Rhythm play, Body Isolations(Απομονώσεις), Attitude, incorporation of Afro Orishas behaviour, vacuna-protecion scenarios.

-Rueda De Casino

Level 1:

Βασικές αρχές του κύκλου, βασικά παραγγέλματα
Level 2:
Μεσαίου επιπέδου αρχές του κύκλου, μεσαίου επιπέδου παραγγέλματα
Level 3:
Προχωρημένου επιπέδου σχήματα κύκλου, προχωρημένου επιπέδου παραγέλματα, incorporation of Timba.

-Αυτοτελή Μηνιαία Exclusive Timba Seminars :

Guaguanco, Afro ( Orishas ), Bailes Cubanos Populares, Cuban Body Movement,Rhythm play and incorporation in salsa.